ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • Ενοικίαση Containers
  • Συλλογή-Μεταφορά Απορριμάτων (Βιομηχανικών, Δημοτικών)
  • Καταστροφές Εμπορευμάτων με Παροχή Πιστοποιημένου Πρωτοκόλλου

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

  • Χαρτί
  • Πλαστικό
  • Ξύλο
  • Μέταλλα
  • Δομικά Υλικά

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

  • Οδοσαρώσεις και Καθαρισμοί Δημοτικών, Βιομηχανικών και Ιδιωτικών χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών)