Η εταιρεία

Η εταιρία  Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Απορριμμάτων ΑΤΤΙΚΗ CONTAINER, στο φάσμα δραστηριότητας της επικεντρώνεται στην προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων, με περιβαλλοντικά και οικονομικά κριτήρια και με την πλέον εξελιγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία.

Παρέχει υπεύθυνα υπηρεσίες σε κάθε πρόβλημα των τεχνικών, βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων με τις πλέον αξιόπιστες μεθόδους και τεχνολογίες περιβάλλοντος που εφαρμόζονται ήδη στις χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Στηρίζεται πάντα στα κριτήρια ποιότητας και παραγωγικότητας στους τομείς συλλογής, μεταφόρτωσης, μεταφοράς, επεξεργασίας αδρανών υλικών (μπαζών) και αποβλήτων καθώς και εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων (ανακύκλωση) και εμπορίας κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η εταιρία ΑΤΤΙΚΗ CONTAINER, σχεδιάζει ολοκληρωμένες λύσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ανάλογα και με τις ανάγκες των πελατών της και στοχεύει πάντα στην βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας, με απώτερο σκοπό την προσφορά ολοκληρωμένων και ορθολογικών λύσεων.